Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Bořenovice. Více informací naleznete zde.

Aktuální počasí

Počasí dnes:

6. 12. 2022

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 500m srážky sněhové. Denní teploty 3 až 7°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:7:29

Slunce zapadá:15:51

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

Pranostika na akt. den

Svatá Barbora mosty staví, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.

Obsah

OBEC BOŘENOVICE 645 LET  – STRUČNÁ HISTORIE V OBDOBÍ

1373 - 2018

 

Území Holešovska, v němž se Bořenovice nacházejí, bylo osídleno ve všech předhistorických dobách, procházela jím i obchodně důležitá „Jantarová stezka“. Svědčí o tom četné archeologické nálezy (pazourkové křesadlo, škrabadlo, kamenný sekeromlat či bronzová jehlice), které jsou uložené v Holešovském městském muzeu.

 

První písemná zmínka o Bořenovicích je z r. 1373 a to v souvislosti s jejich prodejem Janem z Dobrotic Matouši ze Šternberka. Jako majitelé se dále objevovali Rožmberkové, Žerotínové, Páni z Víckova, Rottalové, Bítovští, Kurovští, Lobkovicové, Nádasdyové, Erdödyové a Vrbnové. Obyvatelé obce trpěli zejména za četných válek – husitské revoluci, uherských válek a zejména za třicetileté války, kdy byla více než polovina usedlostí opuštěna. K zajímavostem oné doby patří zajisté i dva rybníky (nad a pod vsí – později vysušené) a větrný mlýn, který se v současné době nachází v rymickém skanzenu. V katastru obce vznikly i čtyři drobné stavby. Pozdně barokní kaple při cestě do Pacetluk, Boží muka nad vsí směrem k Holešovu, kaplička u silnice k Holešovu a zvonice na návsi. K významným památkám patří ještě válečný hrob padlých v I. světové válce, věnovaný sedmi padlým bořenovským občanům a pomník Sv. Panny Marie Svatohostýnské.

 

            K 1.9.1897 byla v obci postavena nová škola, v r. 1899 podala obec Bořenovice žádost o „odškolení“ od Tučap a dnem 1.9.1900 vstoupila škola do řad samostatných obecních škol. Nejvíce žáků (81) měla ve školním roce 1916/17.

 

Tato jednotřídní škola ukončila svou činnost po ukončení školního roku 1973/1974. Nyní děti z Bořenovic dojíždějí do základních škol v Holešově. V současnosti již bohužel budova školy nestojí, protože musela být vzhledem ke svému špatnému fyzickému stavu zbourána.

 

OBDOBÍ 1918 – 1989

 

Po vzniku samostatného státu bylo 15.6.1919 zvoleno obecní zastupitelstvo. V r. 1928 vzniklo ve vesnici družstvo pro pořízení vodovodu a zakrátko se na tento vodovod napojilo 21 domů. V r. 1931 byla provedena elektrifikace obce Středomoravskými elektrárnami v Přerově, což v životě obce znamenalo velký obrat.

 

V době nacistické okupace zůstala vesnice typicky českou, v tomto období byla také vybudována kanalizace obce. Němečtí vojáci opustili obec 7.5.1945. Vzhledem k neobvyklému položení obce (končila zde silnice) jí však vítězná vojska neprojela.

 

Zemědělský charakter obce, jejíž katastr činí 163 ha, potvrzuje i její zařazení do tzv, „řepařské výrobní oblasti“. V obci hospodařili malí a střední zemědělci zaměření zejména na živočišnou výrobu hovězího a vepřového masa. Již v r. 1925 se rozhodli scelovat své pozemky a pro zlepšení hospodaření v r. 1928 provedli odvodnění pozemků. Koncem r. 1950 došlo k založení přípravného výboru JZD, toto bylo však založeno až v r. 1956. V r. 1959 byl vybudován nový kravín, v r. 1968 pak vepřín.

 

V r. 1972 se sloučilo se sousedním JZD Tučapy. V r. 1973 pak došlo ke sloučení s JZD Prusinovice. Pokračovatelem jeho práce je současná Agrova a.s. Prusinovice.

 

Místní národní výbor provedl od r. 1945 celou řadu investičních akcí – vybudování budovy MNV včetně vybavení, požární nádrže, hasičské zbrojnice, koupaliště, místního rozhlasu, veřejného výbojkového osvětlení. Byla zesílena část elektrické sítě v obci, opravena zvonice, zaveden telefon a dobudována kanalizace. Opravily se cesty, vydláždily některé příkopy, vybudovaly se chodníky, výletiště v „Hájku“ a mnoho jiných dalších akcí.

 

V letech 1976 až 1990 byla obec součástí města Holešov a pracoval zde Občanský výbor.

 

Významnými obecními funkcionáři, kteří obci svou prací pomáhali v rozvoji, byli v období 1918 – 1989:

 

František Kundera, Jan Konečný, Jan Kundera, Jaroslav Rozsypal, Josef Fridrich, Josef Stískal, Josef Přívara, Emil Holáň – poslanec Národního shromáždění, Vlastimil Zachara, Jan Podola- poslanec Národního shromáždění, Alois Nevřala, Hynek Pospíšil, Jaroslav Kubík, František Zycháček, František Galasovský st., Miroslava Hýžová, Karel Jurčík st..

           

OBDOBÍ 1990 – 2006

 

Po revoluci v r. 1989, kdy obec opět získala svou samostatnost (obec jako znovu samostatná zahájila svou činnost v roce 1990), byla zrealizována celá řada významných investičních akcí a začaly se v obci každý rok slavit hody. Nejprve u kapličky rodiny Šenkyříků, posléze před budovou zvonice na návsi a v posledních letech na místním Výletišti.

 

První z významných porevolučních akcí bylo provedení telefonizace obce, které se uskutečnilo v polovině devadesátých let. V roce 1998 byl vybudován zásobník plynu Propan a následně i rozvody plynu do jednotlivých rodinných domů místních obyvatel, čímž bylo umožněno používání plynových spotřebičů.  V dalších letech došlo k obnově elektrického vedení po obci (včetně transformátoru), kdy bylo nové elektrické kabelové vedení umístěno na samostatných betonových sloupech postavených na jednotlivých místech vesnice. Na počátku 21. století byla realizována výsadba biokoridoru (důležitá ochrana proti větru) a také výstavba zpevněné polní cesty s asfaltovým povrchem, která naší obec spojila se sousedními Pacetlukami. Tato akce byla financována prostřednictvím Pozemkového úřadu Kroměříž z evropských dotačních programů. V rámci této akce byla také zpevněna polní cesta na Tučapy, byly vydlážděny některé příkopy a realizována určitá protipovodňová opatření (odvod vody z polí do potoku) .

 

 V neposlední řadě také byla opravena budova obchodu, požární nádrž a v budově obecního úřadu bylo přistaveno sociální zařízení. Byly částečně obnoveny střechy na staré hospodě a na budově obecního úřadu. Také byly v určitých částech obce obnoveny chodníky.  

 

Byla také započata obnova „Výletiště“ a bylo vysázeno velké množství stromů (ovocných i listnatých) a keřů chránící Bořenovice před větrnými poryvy. To vše v období mezi lety 1994 až 2006.

 

OBDOBÍ 2007 – 2012

 

V roce 2008 byly za téměř 400 000 korun postaveny nové autobusové čekárny včetně přilehlých chodníků. Na tuto akci výrazně přispěl dotací Zlínský kraj. V témže roce byl z dotace MMR opraven pomník Panny Marie Svatohostýnské a také válečný pomník padlých z 1. světové války, který již byl v havarijním stavu.  V srpnu 2008 byl na zvonici umístěn nový zvon (včetně nové elektroinstalace a zvonové stolice). Na jeho pořízení byla v obci uspořádána veřejná finanční sbírka, která pokryla všechny náklady. V roce 2010 došlo k instalaci nového bezdrátového rozhlasu. V tomto roce byla také zvonice prohlášena Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou, protože se jedná o jednu z nejstarších a nejhodnotnějších zvonic ve Zlínském kraji.

 

Nejnákladnější investicí v historii vesnice byla dlouhá desetiletí plánovaná výstavba vodovodu, kterou se povedlo dokončit v roce 2010. Celá tato investiční akce stála téměř 16 mil. Kč. Bez výrazného finančního přispění Ministerstva zemědělství, Zlínského kraje a společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. by nebylo možno tuto akci realizovat.

 

Pouhý rok po realizaci vodovodu dochází k položení nového asfaltového povrchu na silnici z Holešova do Bořenovic, kterou realizovalo a plně financovalo ŘSD ČR. V rámci této akce byl také zrenovován průtah obcí a silnice k bývalému zemědělskému družstvu.

     

Rovněž byly zpevněny některé obecní polní cesty. V roce 2012 se povedlo uskutečnit 4 zásadní investiční akce v hodnotě bezmála 8 mil. Kč. Z financí Státního fondu životního prostředí (evropská dotace) byla zateplena budova obecního úřadu a společenské místnosti včetně výměny dveří a oken, kdy byla v těchto prostorách zavedena i nová topná media. Z financí Státního zemědělského intervenčního fondu byla opravena silnice v ulici Školní včetně obnovy starých chodníků. Poslední dokončenou akcí v tomto roce bylo postavení nového kamenného oplocení válečného pomníku padlých z 1. světové války. Tuto akci spolufinancovalo Ministerstvo obrany.

 

DOTAČNÍ PROJEKTY OBCE BOŘENOVICE V LETECH 2013 - 2018

 

 1. Dotační projekt (70% dotace) z Ministerstva místního rozvoje s názvem „Stavební úpravy společenské místnosti Bořenovice“ včetně vybudování přilehlé kuchyňky.

 

 1. Dotační projekt (90% dotace) z Ministerstva životního prostředí „Separace v novém kabátě - Kurovice Bořenovice“ - nákup odpadových nádob na plast, papír a bio odpad. Občané je užívají zdarma a po pěti letech přejdou bezplatně do jejich vlastnictví.

 

 1. Dotační projekt (90% dotace) z Ministerstva životního prostředí s názvem "Společné řešení biologicky rozložitelného odpadu obcí Pacetluky a Bořenovice" - nákup dopravního automobilu GAZELLE na svoz kontejnerů  s biologickým odpadem a k tomu nákup 4 ks velkoobjemových kontejnerů a nákup 88 ks kontejnerů.

Občané užívají kompostéry zdarma a po pěti letech budou kompostéry vlastnit (budou jim převedeny zdarma).

 

 1. Dotační projekt (90% dotace) z Ministerstva životního prostředí s názvem „Pořízení stroje na (mimo jiné) úklid silničních komunikací za účelem snížení prašnosti v obci Bořenovice“.

 

 1. Dotační projekt (60% dotace) ze Zlínského kraje s názvem „Rekonstrukce a modernizace páteřních chodníků silnice III. třídy 4909 Bořenovice“. Byly rekonstruovány všechny chodníky okolo hlavní krajské silnice.
 2. Dotační projekt (70% dotace) z Ministerstva místního rozvoje ČR s názvem "Výstavba 2 altánů pro venkovní volnočasové aktivity bořenovských dětí a mládeže na bořenovském Výletišti" včetně svodu dešťových vod do kanalizace (práce na svodu dešťových vod provedli členové SDH Bořenovice).

 

 1. Dotační projekt ze Zlínského kraje (60% dotace) s názvem "Výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávníkem (na místě bývalého hřiště)" včetně kamerového systému.

 

 1. Dotační projekt z Ministerstva místního rozvoje (50% dotace) s názvem „Obnova místních komunikací Žabínek 1 a Žabínek 2 v obci Bořenovice“. Byla kompletně obnovena komunikace do Žabínku včetně přilehlých chodníků.

 

 1. Dotační projekt z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dotace 50%) snázvem „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Bořenovice“. Kompletní výměna osvětlovacích těles v obci za nové LED svítidla.

 

 1.  Dotační projekt (90% dotace) z Ministerstva životního prostředí s názvem „Předcházení vzniku bioodpadu v obci Bořenovice“ - nákup štěpkovače dřevní hmoty.

 

 1.  Dotační projekt z Ministerstva životního prostředí (80% dotace – 1,6 mil. Kč) s názvem „Revitalizace zeleně v obci Bořenovice“.

 

 1.  Dotační projekt z Ministerstva zemědělství (70% dotace) s názvem „Opravy   a udržovací práce hasičské zbrojnice č. p. 64 v Bořenovicích“.

 

 1.  Několikanásobná dotace na vznik pracovních míst v obci z Úřadu práce ČR a Hospodářské komory České republiky.

 

REALIZACE DALŠÍCH PROJEKTŮ A AKTIVIT MEZI LETY 2013 – 2018

 

 • Nákup a demolice budovy staré školy.
 • Nákup dopravního automobilu VW Transporter.
 • Opravy pomníku padlých a pomníku Panny Marie.
 • Nákup velkokapacitního stanu.
 • Obnova přítoku do požární nádrže (díky práci členů Sboru dobrovolných hasičů Bořenovice). Dále nákup pozemků z Povodí Moravy, na kterých leží studna a přívod do požární nádrže. A v neposlední řadě dokončení legalizace celého vodního díla (studna, přívod do nádrže, požární nádrž a odtok z požární nádrže s vyústěním do potoku).
 • Vyasfaltování silnice okolo Výletiště.
 • Vybudování nových WC na Výletišti včetně vyhotovení nové střechy na celém objektu sociálního zařízení.
 • Vybagrování a zpevnění (asfaltovými výfrezkami) účelových komunikací v lokalitách Obory a k požární nádrži.
 • Vydláždění prostoru okolo rampy pro osobní automobily.
 • Oprava a nátěry obecního mobiliáře.
 • Vybudování nové střechy na společenské místnosti (kompletně včetně krovů) a na budově obecního úřadu.
 • Průběžné stavební opravy na obecním úřadu a budově zvonice. Zvonice byla odvlhčena. Navíc byl opraven její sokl a fasáda. Na budovu OÚ byla instalována nová vstupní vrata a do chodeb byla položena nová keramická dlažba.
 • Byl zateplen štít budovy bývalého obchodu.
 • Budova obecního úřadu byla elektronicky zabezpečena. Byly rovněž instalovány požární hlásiče. Budovu nyní hlídá bezpečnostní agentura.
 • Údržba a provoz plynofikace v obci. Provádění pravidelných revizí (případně oprav) plynové nádrže, středotlakého vedení po obci a domovních plynových přípojek. Snaha o zajištění co nejmenší ceny za dodaný plyn Propan jednotlivým zákazníkům.
 • Monitoring (zjištění technického stavu kamerou), pasportizace (dosud nebyla) a čištění obecní kanalizace včetně zajištění povolení na vypouštění odpadních vod do vod povrchových na 10 let.
 • Údržba a ochrana stromů, kácení a odstranění nebezpečných a suchých stromů.
 • Předčasné uhrazení úvěru z roku 2009 na stavbu obecního vodovodu.
 • Rekonstrukce a vybavení nové kanceláře pro účetní obce v budově obecního úřadu v místnosti bývalého kadeřnictví.
 • Vznik nové kulturní komise, která oživila a zkvalitnila kulturní dění v obci. Mimo jiné zavedením nových kulturních akcí (Den matek, pletení pomlázek, tvorba a pouštění draků, dlabání dýní aj.).
 • Byla vytvořena studie na vybudování nového rybníku v dolní části katastru obce a studie na rekonstrukci požární nádrže (včetně prohloubení stávající studny).
 • Obec začala pravidelně vydávat obecní zpravodaj, ve kterém se snaží informovat občany o aktuálním dění v obci.

 

POPIS OBECNÍHO ZNAKU A PRAPORU

 

Znak a prapor udělil obci Bořenovice předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Václav Klaus dne 6.12.1999, a to díky žádosti a iniciativě Zastupitelstva obce Bořenovice vedeného starostou Rudolfem Foukalem.

 

POPIS ZNAKU: V zeleném štítě vykořeněná lípa, provázená podél kmene vpravo osmihrotou hvězdou a vlevo lilií, vše zlaté.

 

POPIS PRAPORU: Zelený list se dvěma žlutými šikmými pruhy vycházejícími ze sedmé devítiny žerďového okraje a třetí devítiny dolního okraje a dosahujícími do sedmé devítiny horního a třetí devítiny vlajícího okraje listu. V horním a dolním cípu po jedné osmicípé hvězdě, v dolním rohu a horním cípu po jednom vztyčeném lipovém listu, uprostřed lilie, vše žluté. Poměr šířky k délce listu 2:3.

 

ODŮVODNĚNÍ: Starým pečetním znamením Bořenovic byl košatý strom, zřejmě lípa. Typář s českým opisem PECZET OBECZNI DIEDINI BORZENOWITZ byl vyhotoven někdy v polovině 18. století. Autor návrhů znaku a praporu Bořenovic spojil motiv lípy ze staré pečetě s erbovními figurami prvních a posledních feudálních vlastníků osady – Šternberků (zlatá osmihrotá hvězda) a Vrbnů (zlatá heraldická lilie). Tyto motivy mají však pro Bořenovice ještě jiný význam. Vyskytují se totiž také v mariánské symbolice.

V návrzích je tak vzpomenuta existence významné bořenovské památky – kaple Panny Marie. Zelená barva štítu, uplatněná i na listu praporu, evokuje zemědělský charakter obce. Obsah štítu je zjednodušenou formou přenesen i na list praporu, dle zásad a zvyklostí vexilologické tvorby.

 

SPOLKOVÝ ŽIVOT V OBCI

 

V současné době vyvíjí SPOLKOVOU činnost na území naší obce především Sbor dobrovolných hasičů Bořenovice A VÝZNAMNĚ SVOU ČINNOSTÍ POMÁHÁ ZASTUPITELSTVU OBCE. Sbor si v roce 2008 pořídil nový hasičský prapor, který byl v srpnu 2008 slavnostně požehnán.

 

 Na území Bořenovic též částečně působí Myslivecké sdružení Háje Tučapy – Bořenovice. Ostatní společenské organizace a spolky, které v obci dříve působily (např. Červený kříž), svou činnost v minulosti bohužel ukončily.

 

PŘEDSTAVITELÉ OBCE PO ROCE 1989

 

Po roce 1989 se včele obce vystřídaly tři starostové. Mezi lety 1990 až 1994 to byl pan Jaroslav Sklenář (místostarostou byl pan Antonín Pavelec st.), mezi lety 1994 až 2006, tj. po tři volební období, stál v čele obce, pan Rudolf Foukal (místostarostou byl pan Václav Fridrich). Od roku 2007 stojí v čele obce třetí volební období Jakub Bednárek, MBA. Místostarostkou obce je paní Miroslava Hýžová.

 

 

VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE V MINULOSTI A SOUČASNOSTI PODÍLELI ČI PODÍLÍ NA ŽIVOTĚ V OBCI A NA JEJÍM ROZVOJI, PATŘÍ SRDEČNÉ DÍKY.

 

 

KÉŽ JSOU DALŠÍ TÉTO OBCE A JEJICH OBYVATEL STEJNĚ TAK BOHATÁ A PLODNÁ, JAKO TA MINULÁ.