Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Projekty a dotace

Dotační projekty v obce Bořenovice v letech 2013-2018

 • Dotační projekt (70% dotace) z Ministerstva místního rozvoje s názvem "Stavební úpravy společenské místnosti Bořenovice" včetně vybudování přilehlé kuchyňky.
 • Dotační projekt (90% dotace) z Ministerstva životního prostředí "Separace v novém kabátě - Kurovice Bořenovice" - nákup odpadových nádob na plast, papír a bio odpad. Občané je užívají zdarma a po pěti letech přejdou bezplatně do jejich vlastnictví.
 • Dotační projekt (90% dotace) z Ministerstva životního prostředí s názvem "Společné řešení biologicky rozložitelného odpadu obcí Pacetluky a Bořenovice" - nákup dopravního automobilu GAZELLE na svoz kontejnerů  s biologickým odpadem a k tomu nákup 4 ks velkoobjemových kontejnerů a nákup 88 ks kontejnerů.
  Občané užívají kompostéry zdarma a po pěti letech budou kompostéry vlastnit (budou jim převedeny zdarma).
 • Dotační projekt (90% dotace) z Ministerstva životního prostředí s názvem "Pořízení stroje na (mimo jiné) úklid silničních komunikací za účelem snížení prašnosti v obci Bořenovice".
 • Dotační projekt (60% dotace) ze Zlínského kraje s názvem "Rekonstrukce a modernizace páteřních chodníků silnice III. třídy 4909 Bořenovice". Byly rekonstruovány všechny chodníky okolo hlavní krajské silnice.
 • Dotační projekt (70% dotace) z Ministerstva místního rozvoje ČR s názvem "Výstavba 2 altánů pro venkovní volnočasové aktivity bořenovských dětí a mládeže na bořenovském Výletišti" včetně svodu dešťových vod do kanalizace (práce na svodu dešťových vod provedli členové SDH Bořenovice).
 • Dotační projekt ze Zlínského kraje (60% dotace) s názvem "Výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávníkem (na místě bývalého hřiště)" včetně kamerového systému.
 • Dotační projekt z Ministerstva místního rozvoje (50% dotace) s názvem "Obnova místních komunikací Žabínek 1 a Žabínek 2 v obci Bořenovice". Byla kompletně obnovena komunikace do Žabínku včetně přilehlých chodníků.
 • Dotační projekt z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dotace 50%) snázvem "Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Bořenovice". Kompletní výměna osvětlovacích těles v obci za nové LED svítidla.
 • Dotační projekt (90% dotace) z Ministerstva životního prostředí s názvem "Předcházení vzniku bioodpadu v obci Bořenovice" - nákup štěpkovače dřevní hmoty.
 • Dotační projekt z Ministerstva životního prostředí (80% dotace – 1,6 mil. Kč) s názvem "Revitalizace zeleně v obci Bořenovice".
 • Dotační projekt z Ministerstva zemědělství (70% dotace) s názvem "Opravy a udržovací práce hasičské zbrojnice č. p. 64 v Bořenovicích".
 • Několikanásobná dotace na vznik pracovních míst v obci z Úřadu práce ČR a Hospodářské komory České republiky.

 

Aktuální dotační projekty