Bořenovice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy k zajišťování výkonu některých úkolů podle zákona o obecní policii

Obec Bořenovice si tímto dovoluje informovat občany, že dne13. 7. 2017 uzavřela s Městem Holešov veřejnoprávní smlouvu k zajišťování výkonu některých úkolů podle zákona o obecní policii, která nabyla právní moci dne 16. 8. 2017. Předmětem smlouvy je, že městská policie Holešov bude ve smluvně stanoveném rozsahu kontrolovat, zda-li na základě stanoveného DZ vjíždí na účelovou komunikaci Bořenovice - Pacetluky jen vozidla s povolením OÚ Bořenovice nebo Pacetluky. 

Obec Bořenovice zveřejnila veřejnoprávní smlouvu na úřední desce obce ve dnech 28. 8. 2017 až 13. 9. 2017.

Veřejnoprávní smlouva je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Bořenovice.

Zodpovídá: Správce Webu