Bořenovice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Záměr obce pronajmout obecní byt na adrese Bořenovice 35

Obec Bořenovice

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zveřejňuje záměr obce pronajmout prostřednictvím nájemní smlouvy hmotnou nemovitou věc ve vlastnictví obce, konkrétně obecního bytu na adrese Bořenovice 35. 

 1. Byt 4 + KK se samostatným dvorkem umístěný v budově č. p. 35 o celkové výměře podlahové plochy 72,19 m2, která stojí na pozemcích parcelní číslo 366 a 367 (LV 10001) v k. ú. Bořenovice.

Druh pozemku p. č. 366: zastavěná plocha a nádvoří.

Druh pozemku p. č. 367: zahrada

Byt je po kompletní rekonstrukci a sestává se zádveří, chodby, tří pokojů a obývacím pokojem  s kuchyňským koutem, který je vybaven elektrickým sporákem a digestoří. Součástí bytu je též koupelna s WC, která je vybavená umyvadlem, toaletou, sprchovým koutem a elektrickým topným žebříkem.

Byt je vytápěn elektrickým podlahovým topením a ohřev vody je zajištěn prostřednictvím bojleru na ohřev vody o objemu 160 litrů.

Základní podmínky pronajímatele Obce Bořenovice vůči nájemci:

 1. Minimální měsíční nájem činí částku 52,19 Kč za m2 podlahové plochy bytu + % míry inflace stanovené ČSÚ v daném roce.  Pronajímatel si vyhrazuje právo upřednostnit žadatele, který nabídne nejvyšší měsíční nájem.
 2. Pronajímatel požaduje úhradu nájemného vždy jeden měsíc předem.
 3. První nájemní smlouva bude uzavřena na 6. měsíců s možností prodloužení smlouvy.
 4. Výpovědní doba nájemní smlouvy činí 2. měsíce.
 5. Pronajímatel požaduje při protokolárním převzetí bytu úhradu vratné kauce ve výši dvou měsíčních nájmů.
 6. Zastupitelstvo obce si na základě usnesení ZO Bořenovice číslo 5/1Z/2020 vyhrazuje právo upřednostnit při výběru nájemce o výše uvedený byt žadatele z řad občanů obce Bořenovice. Primárně mladé rodiny s dětmi, mladé páry, svobodné matky a občany důchodového věku.
 7. Nájemce bude hradit energie (elektřina, voda) spojené s provozem bytu pronajímateli na jeho bankovní účet ve stanovené měsíční výši, která bude upřesněna po vzájemné dohodě v nájemní smlouvě.
 8. V nájemní smlouvě bude jmenovitě uvedeno, kdo pronajatý byt bude obývat. Osoby v nájemní smlouvě neuvedené, v bytě nebudou moci bydlet. Pokud toto ustanovení smlouvy nájemce poruší, bude to považováno za hrubé porušení nájemní smlouvy a bude to důvodem k okamžitému ukončení nájemní smlouvy.
 9. Do pronajímaného bytu a na dvůr s bytem spojený nesmí vstupovat osoby užívající návykové látky (např. osoby užívající drogy). Pokud toto ustanovení nájemní smlouvy nájemce poruší, bude to považováno za hrubé porušení nájemní smlouvy a bude to důvodem k okamžitému ukončení nájemní smlouvy.
 10. Předpokládaný termín k nastěhování je květen 2021.
 11. Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat z žádné z předložených nabídek a výběrové řízení na nájemce bytu bez udaní důvodu opakovat či úplně zrušit.

 

Zájemci o pronájem výše uvedeného obecního bytu musí své žádosti podat písemně v uzavřené obálce, na které bude nadepsáno „Výběrové řízení obecní byt Bořenovice č. p. 35 - pronájem“, a to buď poštou na adresu Obecní úřad Bořenovice, Bořenovice 36, 769 01 Holešov nebo osobně v předem domluvený termín v kanceláři OÚ Bořenovice, a to nejpozději do 26. 4. 2021 do 18:00.

Zájemci jsou povinni vyplnit, podepsat a vložit do obálky přiložený krycí list nabídky.

Jednotlivé nabídky na pronájem výše uvedeného bytu posoudí Zastupitelstvo obce Bořenovice na svém veřejném zasedání, které se bude konat dne 26. 4. 2021 od 18:00.

 

Bližší informace (včetně obsahu návrhu nájemní smlouvy) podá starosta obce Bořenovice Jakub Bednárek na tel. 724 187 083. Po předchozí domluvě je možné si byt prohlédnout.

 

Jakub Bednárek, MBA, v. r.

starosta obce

otisk razítka

 

 

Vyvěšeno: 9. 4. 2021   

 

Bude sejmuto: 26. 4. 2021

 

Sejmuto:                                                                                                                  

 

Příloha: č. 1 Krycí list nabídky zde ke stažení

 

 

Datum sejmutí: 26. 4. 2021 Zodpovídá: Správce Webu