Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Bořenovice. Více informací naleznete zde.

Aktuální počasí

Počasí dnes:

6. 7. 2022

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:51

Slunce zapadá:20:57

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.

Pranostika na akt. den

V červenci křepelka volá: Pojďte žít! Pojďte žit! Za pět peněz! Za pět peněz!

Navigace

Obsah

BOŘENOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1/ 2016

 

Vážení občané,

  dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelů naší obce prostřednictvím tohoto nového bořenovského zpravodaje popřál ještě jednou vše dobré v roce 2016.

Cílem tohoto čísla je ve stručnosti Vás seznámit se zásadními momenty, které se v loňském roce udály v naší obci.

Na začátek trochu statistiky:

EVIDENCE OBYVATEL:

 1. V současnosti má naše obec 182 obyvatel.
 2. V roce 2015 se v naší obci opět nikdo nenarodil.
 3. V roce 2015 bohužel opustili naše řady tři občané, a to paní Anežka Mikuličová, Miroslava Pospíšilová a pan Václav Kuba.

ODPADY:

 1. SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD:
 1. V roce 2015 vyprodukovala naše obec 27,37 tun směsného komunálního odpadu, což je o 29,64 % méně proti roku 2014. A za to Vám moc děkujeme.
 2.  Celkové finanční náklady na svoz a uložení směsného komunálního odpadu v roce 2015 činily 49 914 Kč.

 

 

 1. SEPAROVANÉ ODPADY:
 1. Plastové obaly – vytříděno 2,96586 tun, finanční náklady (včetně nákupu žlutých PE pytlů) ve výši 20 328 Kč.
 2. Sklo bílé a barevné – vytříděno 2,3267 tun, finanční náklady ve výši 6 171 Kč.
 3. Papír a lepenka – vytříděno 1,794927 tun, finanční náklady (včetně nákladů na nákup modrých PE pytlů) ve výši 5 060 Kč.
 4. Nebezpečné odpady – vytříděno 3,515 tun, finanční náklady ve výši 12 423 Kč.
 5. Stavební suť – finanční náklady na pronájem a odvoz kontejnerů ve výši 3 494 Kč.
 6. Objemný odpad – vytříděno 3,92 tun, finanční náklady ve výši 4 440 Kč.
 7. Železo  - vytříděno 780 kilo, které odevzdala obec, finanční výnos ve výši 1 500 Kč.
 8. Svoz a uložení bio odpadů – finanční náklady ve výši 13 931 Kč.
 9. Celkové finanční náklady na separovaný odpad v loňském roce činily 65 847 Kč, kdy za dobré třídění plastů (vytřídili jste více jak 10 kg plastů na obyvatele) nám byly z TS Holešov vráceny uhrazené platby za svoz plastů a skla sesbíraných v naší obci za období 01 – 11 2015, a to v celkové výši 26 499 Kč. To znamená, že náklady na separovaný odpad činily po odečtení vrácených plateb z TS Holešov a po odečtení výnosu ze železa finanční částku ve výši 37 848 Kč.
 1. Protože tak dobře třídíte a ve většině případů nedáváte do popelnice na komunální odpad to, co do ní nepatří, snižujeme pro rok 2016 místní poplatek za komunální odpad na 500 Kč. Jak bylo avizováno již dříve. Budete li v třídění odpadu i nadále takto pokračovat, není toto snížení ceny za odvoz popelnic konečné.
 2. Po více jak 20 letech jsme se ne zrovna v dobrém rozloučili se společností TS Holešov, která nám za provoz nového systému svozu plastů, papíru a bioodpadu nedokázala nabídnout rozumnou cenu. Několikrát jsme s nimi jednali, žádali je o úpravu cen, ale marná snaha. Nabídnuté ceny byly proti konkurenci silně neadekvátní. Proto jsme s platností od 1. 12. 2015 přešli ke společnosti Sita, která pro nás nyní provádí svoz směsného komunálního a separovaného odpadu. Je jen smutné, že ač jsme v naší výpovědi ze smlouvy se společností TS Holešov na svoz odpadů deklarovali, že se v budoucnu nebráníme obnovit v případě lepší finanční nabídky naši vzájemnou spolupráci, dočkali jsme se při ukončení tohoto smluvního vztahu jen házení tzv. „klacků pod nohy“. Ty jsme bohužel museli řešit právní cestou. Teprve pod nátlakem práva se povedlo celou situaci zdárně vyřešit. Podobnou zkušenost učinila i obec Kurovice, která z těch samých důvodů jako my, byla nucena od společnosti TS Holešov odejít. 
 3. Bylo zprovozněno sběrné místo ve dvoře obchodu, které se v loňském roce osvědčilo, a které bude v roce 2016 otevřeno každý měsíc. Bylo zřízeno proto, že v době, kdy byly kontejnery ze sběrného místa umístěny volně na obci, docházelo k opakovanému zneužívání těchto kontejnerů několika jedinci z naší obce. Zvláště v masivním ukládání pneumatik a objemného odpadu. Po přemístění kontejnerů na dvůr obchodu tento nešvar zmizel. Z podobných důvodů byl odvezen kontejner na stavební suť od požární nádrže. Tento kontejner bohužel vzhledem ke své velikosti nelze na sběrné místo uložit. Je jen škoda opakované nekázně pár občanů, kvůli kterým musel být kontejner odstraněn, protože kontejner na stavební suť se občas každému z nás může hodit.

STOČNÉ

Po jednání s nadřízenými orgány se nám pro rok 2016 podařilo zmírnit administrativní zátěž a povinnosti související s provozováním obecní kanalizace. V důsledku těchto jednání nebudeme pro rok 2016 vybírat stočné. Nemůžeme slíbit, že tomu tak bude i v roce 2017. To bude záležet na jednáních ohledně nového povolení na vypouštění odpadních vod do vod povrchových, které nám končí letos v říjnu a které povedeme s Povodí Moravy jako správcem toku.

KULTURNÍ AKCE PROBĚHLÉ V LOŇSKÉM ROCE:

 1. Vodění medvěda pořádané SDH Bořenovice.
 2. Košt slivovice pořádaný SDH Bořenovice.
 3. Dětský karneval pořádaný naší obcí ve spolupráci s SDH Bořenovice.
 4. Pálení čarodějnic pořádaný naší obcí ve spolupráci s SDH Bořenovice.
 5. Dětský den pořádaný naší obcí ve spolupráci s SDH Bořenovice.
 6. Hodové slavnosti pořádané naší obcí ve spolupráci s SDH Bořenovice.
 7. Koncert cimbálové muziky Grande Moravia pořádaný naší obci, kdy jsme na pořádání tohoto koncertu získali finanční dar ve výši 10 000 Kč. Především díky tomuto daru mohlo být vstupné na tuto známou a kvalitní cimbálovou kapelu ve výši pouhých 90 Kč.
 8. Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočnímu stromu se svařákem a čajem – akce pořádaná naší obcí ve spolupráci s SDH Bořenovice.
 9. Přivítání nového roku na výletišti s malým ohňostrojem, svařákem a čajem - akce pořádaná naší obcí ve spolupráci s SDH Bořenovice.

Pro letošní rok jsme připravili nové akce, které jak doufáme, kulturní život u nás oživí. Do práce kulturní komise chceme zapojit více občanů, kteří by se do pořádání obecních kulturních akcí zapojili, a svými nápady byli nápomocni kulturní komisi.

Velké poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů Bořenovice, který se na pořádání mnoha kulturních akcí nejen organizačně, ale i finančně podílí. Popřípadě některé kulturní akce, které okořeňují kulturní život v obci, pořádá a financuje samo. Našim hasičů chceme poděkovat i za brigádnickou činnost, kterou naší obci velmi pomáhají (např. při čištění hasičské nádrže).

KNIHOVNA V BOŘENOVICÍCH:

Obecní knihovna evidovala v roce 2015 19 čtenářů. Najdete v ní celkem 1415 knih. Z toho 254 svazků je tzv. naučné literatury a 1161 svazků tzv. krásné literatury. Již řadu let probíhá tzv. výměnný fond z holešovskou a kroměřížskou knihovnou, které nám do naší knihovny bezplatně zapůjčují velké množství populárních a čtených knih. V roce 2015 byla v knihovně vyměněna svítidla a koupeny dva nové regály na knihy, které nám do knihovny stále přibývají. A to jak od soukromých dárců, tak i díky nákupu knížek, které jsou nakupovány do obecního knižního fondu z rozpočtu obce. Děkuji touto cestou knihovnici paní Hýžové, která knihovnu vede vzorně a s neobyčejným zápalem, což se prokazuje na pravidelných kontrolách z kroměřížské i holešovské knihovny, které naši knihovnu a knihovnici chválí za výborné vedení naši malé obecní knihovny.  Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 17:00 do 19:00.

HOSPODAŘENÍ OBCE:

Na základě pravidelného auditu hospodaření obce byla vypracována Zpráva o hospodaření č. 139/2014 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bořenovice, kterou vypracovala vedoucí kontrolního oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje, která také audit fyzicky provedla. V této zprávě bylo konstatováno, že hospodaření obce Bořenovice je i nadále BEZ ZÁVAD, a že nedochází k žádnému porušování zákonů.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA:

Málokdo ví, kolik naše obec doplácí na dopravní obslužnost (autobusy). Princip je takový, že na to, aby jezdily autobusy do naší obce, přispíváme Zlínskému kraji částkou 100 Kč na obyvatele ročně. Celkově to za rok dělá částku ve výši 17 700 Kč (dle smlouvy se Zlínským krajem se vychází z počtu 177 obyvatel), což vzhledem k počtu spojů, které do naší obce jezdí a které nejsou vytížené, není zas tak moc.

ÚSPORA NA SPOTŘEBOVANÉ ELEKTRICKÉ ENERGII:

Jednáním se společností Eon se nám podařilo dosáhnout 20% finanční úspory na elektrické energii dodávané k veřejnému osvětlení a do jednotlivých obecních budov.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

Provoz veřejného osvětlení v obci stál v loňském roce 24 210,31 Kč bez DPH.

ÚDRŽBA OBCE:

V roce 2015 opět probíhala pravidelná údržba naší obce prostřednictvím zaměstnanců, které k nám posílá Úřad práce a na které nám také výrazně finančně přispívá. V letním období prováděli především úklid vesnice, sečení, hrabání a úklid trávy.

Máme jako obec v našem katastru mnoho pozemků, které je třeba sekat, a není snad ani jeden obecní pozemek, který by nebyl posekaný (i když z kapacitních důvodu či z důvodu nepříznivého počasí  nelze vyloučit, že se to může někdy stát).  Snažíme se udržet posečené i všechny příkopy či vodní toky, které však nejsou ve vlastnictví naší obce, ale Povodí Moravy, s. p. To, že se Povodí Moravy o své příkopy či vodní toky u nás vesměs nestará, a náklady na sečení neseme výhradně my, je věc stará a známá, bohužel. S Povodí Moravy proběhlo mnoho jednání, vždy však se stejným výsledkem. Své pozemky nikde nesečou a na úpravy koryt malých vodních toků nejsou peníze. Chceme li mít příkopy a potoky udržované, a tím pádem i bezpečné (v rámci ochrany před povodněmi), musíme je sekat vlastním finančním nákladem obecními pracovníky. Do konce ledna 2016 proběhne v katastru obce schůzka se zástupci Povodí Moravy, kdy naším cílem bude pokusit se tento podnik znovu přesvědčit, aby konečně provedl čištění koryta potoku a příkopů, které v našem katastru vlastní.

DLUHY:

V loňském roce se nám podařilo dořešit všechny dluhy, které měli vůči naší obci občané (naštěstí jich nebylo moc), kteří nezaplatili včas poplatek za svoz komunálního odpadu a za psa. Celá věc byla řešena právní cestou a po vystavení jednotlivých platebních výměrů, které jsou ihned po nabytí právní moci exekučně vymahatelné, došlo jednotlivými dlužníky k úhradě svých nezaplacených závazků vůči naší obci.

Jen jeden občan svůj dluh neuhradil a vše s ním nyní bude řešeno exekuční cestou. Ač jsme jej k zaplacení několikrát písemně vyzývali jako úřad a byl vyzván i naším právním zástupcem, svůj dluh neuhradil.

Možná se Vám zdá, že k těmto věcem přistupujeme příliš represivně, ale domníváme se, že není jiné cesty. Když mohou mít své místní poplatky všichni ostatní občané zaplaceny, nevidíme důvod, proč by jeden občan tyto poplatky uhradit nemohl. Zvláště proto, když není v naléhavé finanční tísni a o nutnosti uhradit svůj dluh s dlouhodobým předstihem věděl. Bohužel všechny naše zprávy vytrvale ignoruje.

POZEMKY – NÁKUP:

Od soukromého vlastníka jsme odkoupili pozemek p. č. 118 v k. ú. Bořenovice o celkové výměře 55 m2  - ostatní plocha, za celkovou cenu 4 832 Kč včetně nákladů na vyhotovení znaleckého posudku, vkladu do KN a daně z nabytí nemovitosti. Kupní cena za metr čtvereční byla sjednána ve výši 67 Kč.

Tento pozemek se nachází mezi místní komunikací Žabínek a domy č. p. 69 a 70, kdy v historii nějakým nedopatřením nedošlo k převodu tohoto pozemku na obec anebo na vlastníky rodinných domů č. p. 69 a 70. Tento pozemek se nachází přímo před vjezdy do těchto rodinných domů a částečně na něm také leží obecní silniční obruby. Protože jsme chtěli předejít tomu, aby v budoucnu jakýkoli vlastník tohoto pozemku, třeba jen spekulativně bránil vlastníkům domu č. p. 69 a 70 vjezdu do jejich domů, dohodli jsme se současným majitelem pozemku na odkupu pozemku za cenu stanovenou ve znaleckém posudku. Vlastníku pozemku bychom touto cestou rádi poděkovali, protože se k celé věci stavěl vstřícně a ochotně.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BOŘENOVICE - PACETLUKY:

Už více jak půl roku se společně s obcí Pacetluky snažíme docílit změny dopravního značení na účelové komunikaci Bořenovice – Pacetluky. Naším cílem je umístit na tuto cestu dopravní značku Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou mimo vozidel s povolením OÚ Bořenovice a Pacetluky. Změnu značení chceme provést především z důvodu, aby se v naší obci snížila intenzita dopravy, protože dle dlouhodobého sledování víme, že tuto cestu užívají v hojné míře i občané jiných obcí, než jsou naše obce Bořenovice a Pacetluky. Úmysl byl a je následující: Občané naší obce a obce Pacetluky dostanou od našich obecních úřadů povolení k vjezdu na tuto komunikaci na celý kalendářní rok, nikdo jiný kromě zemědělské techniky (splní li podmínky vjezdu na tuto silnici) na tuto komunikaci jezdit nebude. Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s městem Holešov by povolení k vjezdu kontrolovala Městská policie Holešov. Pokud MP Holešov zajistí na této silnici kohokoli, kdo nemá povolení k vjezdu, okamžitě jej bude pokutovat. Předpokládáme, že tento systém případné hříšníky odradí od užívání této cesty jako zkratky a tím dojde ke snížení intenzity dopravy v naší obci, která zvláště v letním období neustále narůstá.

Dalším cílem je ochrana majetku (tato komunikace je v majetku obce Bořenovice a Pacetluky) před destrukcí povrchu komunikace, k čemuž zpravidla dochází vyhýbáním těžké zemědělské techniky a osobních automobilů. Kraje silnice nejsou zpevněné a na několika místech jsou už značně popraskané či úplně odtržené.

Snažíme se spolu se zemědělskými podniky najít cestu, jak přejezdy po této komunikaci těžkými zemědělskými stroji minimalizovat tak, aby nedocházelo k dalšímu poškozování povrchu vozovky. S tím souvisí, že se s ohledem na ochranu komunikace před zničením snažíme dohodnout na konkrétních pravidlech vjezdu zemědělské techniky na tuto komunikaci s jednotlivými uživateli komunikace (jednotlivé zemědělské podniky).

Komunikace je to obtížná a zdlouhavá, protože zemědělské podniky by chtěly mít zajištěn vjezd na tuto silnici bez omezení. Proč ne, ale s podmínkou, že se budou rovným dílem s námi finančně podílet na případné stavební obnově komunikace, kterou přejezdy těžké zemědělské techniky (někdy i o nosnosti 40 tun) ničí (předpokládané zatížení komunikace dle projektu bylo cca 15 tun).

Na toto však ZD nechtějí přistoupit, což se nám nelíbí. Protože když něco užívám a zničím to, měl bych si to přeci po sobě opravit. Proč bychom to měli celé platit my, či Pacetluky, když tuto cestu využíváme v minimální míře a ve většině případů jen osobními automobily.

Protože umístit dopravní značení na tuto komunikaci je administrativně a právně složité, finančně nákladné, kdy se k tomuto záměru musí vyjádřit a dojít k dohodě s více účastníky, jde to pomalu a trvá to dlouho.

Zvláště v situaci, kdy se náš záměr snaží vícero subjektů zhatit. My se však nevzdáváme. Řízení probíhá a snad nakonec dopadne ke spokojenosti všech zúčastněných stran. I když to ještě chvíli potrvá a výsledek je i nadále nejistý.

Jsme však přesvědčení, že jako vlastníci této účelové komunikace musíme majetek obce ochránit před úplným zničením a zároveň chránit naše obyvatele před nárůstem intenzity dopravy v obci. Pro vyřešení tohoto problému tedy děláme MAXIMUM !!!

ZÁSNĚŽKY:

Po těžkém boji se Správou a údržbou silnic Kroměříž a některými dalšími institucemi, se nám před pár lety podařilo s pomocí vedení Zlínského kraje prosadit umístění zásněžek okolo silnice Holešov Bořenovice. Až do loňského roku to bylo vždy 500 metrů zásněžek. Před loňským umísťováním zásněžek na místo nám bylo Správou a údržbou silnic sděleno, že Ředitelství silnic Zlínského kraje z finančních důvodů krátí zásněžky pro naši obec o 200 m na celkových 300 metrů zásněžek. V nejlepší víře jsme ve spolupráci se Sús KM rozmístily přidělené zásněžky na nejkritičtější místa. Očekávali jsme, že zbylé zásněžky stojící u horní kaple budou slovenskou firmou, která zásněžky vlastní a na pokyn Sús KM staví a zase odstraňuje, odvezeny, protože chápeme, že jsou asi třeba někde jinde. Jaké však bylo naše překvapení, když nám na náš dotaz položený již v novém roce 2016 (proč tam zásněžky ještě stojí a kdy se budou odvážet) bylo sděleno, že se budou odvážet na jaře spolu s již postavenými zásněžkami stojícími na poli. Jaká byla naše další otázka Vám asi snad ani nemusím říkat. Proč, když tam ty zásněžky na hromadě leží, prší na ně a hnijí, nestojí na poli a nejsou k užitku? Na toto nám bylo odpovězeno, že Ředitelství silnic Zlínského kraje nebude platit postavení a na jaře pak odstranění těchto 200 metrů zásněžek.  Na to konto jsme vedení Sús KM navrhli, že si zásněžky postavíme brigádně sami a že je také na jaře odstraníme a vrátíme na místo. Bylo nám sděleno, že toto bude projednáno se slovenskou firmou, která zásněžky vlastní. Díky vedení Sús se nám tento návrh nakonec podařilo prosadit. Pokud by se schylovalo k tomu, že by se zima ozvala v plné síle, postavíme zbylé zásněžky na pole sami a po zimě je vrátíme na místo, odkud jsme je vzali. To jen na vysvětlenou, abyste se nedivili, jako jsme se divili a divíme my.

PREZENTACE:

Pravidelně vedeme, aktualizujeme a modernizujeme obecní webové stránky. Obecní kronika je vedena v souladu s platnými standarty pro vedení obecních kronik a je psána ručně.

VÝČET NĚKTERÝCH INVESTIC V ROCE 2015:

 1. Spolu s obcí Kurovice jsme realizovali dotační projekt Separace v novém kabátu, kdy bylo zakoupeno a následně předáno občanům 75 kusů odpadových nádob o objemu 240 litrů na plasty, papír a bio odpad.
 2. Nad společenskou místnosti byl vyměněn krov střechy, kdy původní byl v destruktivním stavu (naprosto shnilý) a následně byla položena nová plechová krytina.
 3. Ve společenské místnosti došlo k vytvoření samostatné kotelny a místo staré kotelny, která byla opravena, vznikla kuchyň. Ta je vybavena pro pořádání obecních i soukromých rodinných akcí. Dále bylo zakoupeno 60 ks nových židlí, které nahradily židle používané ještě v dobách MNV před desítkami let.
 4. Ze strany dvora obecního úřadu byla vyměněna krytina střechy, kdy stávající eternitovou nahradila krytina plechová.
 5. S ohledem na připravovaný projekt „Rekonstrukce místní komunikace a chodníků Žabínek“ byla jako první realizována pro tento projekt naprosto klíčová obnova chodníku před a mezi domy č. p. 50 a 53. Celá akce ještě není úplně hotova a finálně bude utvořena až v návaznosti na případnou realizaci projektu „Rekonstrukce místní komunikace a chodníků Žabínek“.
 6. Zvonice byla chemickými injektážemi odvlhčena a její podezdívka opravena. Na jaře dojde ještě k barevnému sladění žluté plochy fasády zvonice.
 7. Před obecním úřadem došlo k zadláždění zelené plochy zámkovou dlažbou, kdy po dokončení (na jaře 2016) vzniknou před budovou obecního úřadu 2 parkovací místa. Toto opatření jsme provedli především s ohledem na velké množství osobních automobilů stojících na návsi. V souvislosti s touto akcí jsme přemístili úřední desku a informační ceduli myslivců vedle dolní autobusové zastávky.
 8. U výletiště jsme asfaltovými výfrezkami opravili a především zpevnili část komunikace, která byla značně poškozena.
 9. S ohledem na bezpečnost byla u retardéru na komunikaci Bořenovice – Pacetluky umístěna lampa veřejného osvětlení. Na jaře bude ještě dodělána další lampa u Výletiště a následně bude také postavena a instalována lampa u novostavby na Oborách.

Na návsi byla instalována tři nová LED svítidla, která doplnila stávající světla VO a pomohla lépe nasvítit krajskou silnici procházející obcí, čímž došlo k posílení bezpečnosti automobilů i chodců.

KRAJSKÁ KOMUNIKACE HOLEŠOV – BOŘENOVICE:

Intenzivně komunikujeme s městem Holešov, aby mezi kruhovým objezdem na Přerovské ulici v Holešově a sociálním bydlením (oranžové nízké domky) na Bořenovské ulici byl městem Holešov vytvořen chodník či jakákoli úprava terénu tak, aby chodci nemuseli chodit po krajské silnici do Bořenovic. Což zvláště v noci či v zimě představuje s ohledem na vysokou migraci chodců určité bezpečnostní riziko.  Dále se snažíme o větší nasvícení dané lokality lampami veřejného osvětlení. Město Holešov se k naší iniciativě staví vstřícně, připravuje celou záležitost projekčně, ale vše pochopitelně naráží na současné finanční možnosti města. Celou záležitost tedy budeme i nadále monitorovat a budeme se snažit, aby se celá akce alespoň v nějaké formě realizovala.

PŘIPRAVOVANÉ INVESTIČNÍ PROJEKTY 2016 - ZÁSADNÍ:

 1. Projekčně jsme připravili stavební akci s názvem „Rekonstrukce místní komunikace a chodníků Žabínek“. Na realizaci této akce jsme požádali o finanční dotaci u Ministerstva místního rozvoje ČR. Zda-li dotaci dostaneme, se dozvíme zřejmě až v květnu 2016. Pokud  bude dotace naší obci přidělena, proběhne výběrové řízení na zhotovitele akce a následně se cesta opraví. Mělo by dojít k výměně stávajících silničních obrubníků za nové, nerovnosti cesty budou tzv. podbaleny asfaltem, kanálové pokopy a kryty vodovodních přípojek budou pozvednuty, některé kanálové vpusti budou rekonstruovány a následně bude celá komunikace tzv. přebalena 5 cm asfaltového koberce. Pokud by se podařilo vysoutěžit dobrou realizační cenu, bude stávající dlažba 30 x 30 nahrazena zámkovou dlažbou.
 2. Vzhledem k tomu, že v obci nemáme vhodné místo, kde by mohly zejména naše děti a mládež sportovat, požádali jsme již poněkolikáté o dotaci na realizaci víceúčelového sportovního hřiště. Celou akci jsme ještě před podáním žádosti o dotaci projekčně připravili a také jsme uskutečnili výběrové řízení na zhotovitele akce, což byla podmínka poskytovatele dotace Zlínského kraje. Celá akce se bude realizovat pouze v případě přidělení dotace Zlínským krajem. Nejnižší nabídkovou cenu podala firma Funny sport Zlín, která nabídla za vybudování hřiště cenu ve výši 999 879 Kč včetně DPH. O tom, zdali bude dotace naší obci přidělena, se dozvíme až na konci dubna 2016. Pokud vše dopadne dobře a akce bude realizována, vznikne na místě bývalého fotbalového hřiště v Žabínku víceúčelové hřiště o výměře 459 m2 s umělým trávníkem, na kterém se bude moci hrát tenis, malá kopaná, volejbal, nohejbal a basketbal. Bude též provedena příprava na umístění mantinelů, které by umožňovaly, aby se na této ploše dal v budoucnu hrát i hokej. Hřiště bude oploceno, kdy za brankami bude oplocení o výšce 5 m a na bocích o výšce 4 m.

 

 

ZŮSTATEK FINAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BĚŽNÉM BANKOVNÍM ÚČTU OBCE K 31. 12. 2015:

I přes množství realizovaných investičních akcí v roce 2015, byl finanční zůstatek na běžném bankovním účtu naší obce k 31. 12. 2015 ve výši 670 298 Kč.

ZÁVĚR:

Závěrem Vám chci jménem zastupitelstva obce poděkovat za spolupráci v roce 2015 a zároveň Vám slíbit, že tato nová forma komunikace mezi Vámi a vedením obce formou tištěného zpravodaje bude pokračovat i v budoucnu. Naším cílem je, aby takovýto zpravodaj byl do Vašich schránek distribuován 2 x ročně. Pevně věřím, že Vám tato tištěná forma komunikace bude vyhovovat.

 

Za Zastupitelstvo obce Bořenovice:

 

Jakub Bednárek, MBA

starosta obce, v. r.