Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Záměr obce Bořenovice směnit obecní pozemek p. č. 91 a nově vzniklý pozemek p. č. 80/6 za soukromý pozemek p. č. 1115

Vyvěšeno: 20.10.2023
Sejmuto: 21.11.2023

 

 

Obec Bořenovice

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zveřejňuje záměr směny obecního pozemku:

 

Návrh směny:

 

Obecní pozemek p. č. 91  v k. ú. Bořenovice (LV 10001), o celkové výměře 106 m2, druh pozemku zahrada a nově vzniklý obecní pozemek p. č. 80/6 v k. ú. Bořenovice (LV 10001), který vznikl na základě GPL č. 778-123/2023, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o celkové výměře 18 m2

 

BUDOU SMĚNĚNY

 

za pozemek p. č. 1115, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o celkové výměře 100 m2 . Pozemek  je zapsaný na LV č. 64, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov, pro katastrální území a obec Bořenovice  Na tomto pozemku stojí obecní památka místního významu, tzv. Boží muka.

 

Bližší informace k připravované směně podá starosta obce Bořenovice Jakub Bednárek, MBA na tel. 724 187 083.

 

 

Jakub Bednárek, MBA

  starosta obce v. r.

 

Vyvěšeno: 20. 10. 2023    

Bude sejmuto: 21. 11. 2023

Sejmuto:Přiložené souboryZpět na Úřední desku